VK

Vegger missie

Ons huidige voedsel wordt geproduceerd via een industrieel voedselproductiesysteem. Naast de negatieve gevolgen voor het milieu die door dit systeem worden veroorzaakt draagt dit bij aan de afstand tussen voedselproductie en de consument.

Steden raken steeds meer overbevolkt. De kloof tussen voedselproductie en ons dagelijks leven wordt steeds groter. Er is steeds minder ruimte, tijd en betrokkenheid bij voedselproductie. De consument heeft geen zicht meer op voedselproductie en is volledig afhankelijk van het industrieel proces. Hierdoor heeft de consument geen zicht meer op de kwaliteit van voedsel.

Vegger is opgericht om lokale voedselproductie te promoten en consumptie van gezonde voeding te stimuleren d.m.v. het gebruik van alternatieve voedselproductiemethodes.