Vegger V

Vegger: Alternatieve lokale groente- en kruidenproductiesystemen voor duurzame ontwikkeling van Nederland

Vegger hoopt een positieve bijdrage te leveren in het verduurzamen van Nederland. De activiteiten van Vegger kunnen worden verdeeld in drie categorieën: het leveren van producten voor indoor farming, het Vegger Netwerk (Veggering) en VeggerHub.

Het belangrijkste doel van deze producten en projecten is om lokale groente- en kruidenproductie voor iedereen mogelijk te maken. De Nederlandse consument krijgt hierdoor een kans om zich te mengen op het gebied van voedselproductie. Om onze ideeën te verwerkelijken worden voedselproductiesystemen passend gemaakt voor binnenshuis gebruik door het samenvoegen van ontwerpen onder architectuur en geavanceerde landbouwmethodes. Deze interdisciplinaire aanpak in de productie van levensmiddelen neigt ernaar om obstakels van lokale voedselproductie te overwinnen, zoals het gebrek aan ruimte, tijd en kennis.

Vegger wil bijdragen aan een samenleving waarin de levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat, baseert zich op duurzaamheid, ethische waarden en samenredzaamheid.