Vegger Missie

Vegger missie

Ons huidige voedsel wordt geproduceerd via een industrieel voedselproductiesysteem. Naast de negatieve gevolgen voor het milieu die door dit systeem worden veroorzaakt draagt dit bij aan de afstand tussen voedselproductie en de consument. Steden raken steeds meer overbevolkt. De kloof…